Leave From Sardinia or Tuscany to Corsica/Åk från Sardinien eller Toscana till Korsika

This is Bonifacio in Corsica. You get a hint on how big it is if you see the white and blue cars. I went there from the island of Sardinia. It takes 2 hours with ferry between the islands. You can leave from Livorno on the west coast of Tuscany, too. The trip by ferry lasts for 4 hours. You arrive in Bastia, in the north of Corsica. If you go by car you will arrive in Bonifacio, and loose your breath as you face the dramatic scenery.

Swedish/Svenska
Här är Bonifacio på Korsika. Om du spanar in den vita och den blå bilen får du en hint om hur stort det är. Jag tog en färjeöverfart från Sardinien till Korsika. Den varar i drygt två timmar. Det är möjligt att resa från Livorno på Toscanas västkust till Bastia på norra Korsika. Cirka 4 timmar får du spendera på färjan. På två timmar tar du dig sedan med bil till Bonifacio och du tappar andan när du möts av ett dramatiskt landskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!