Santa Claus is Dead!

My first thought, as I enter the church Santa Maria delle Pieve in Arezzo, Tuscany. But no, it is a man who lived many years ago and is of significant value for the Catholics.
Four sentences to describe some of my experiences exploring Arezzo:

1. Culture as rich as Florence
2. I see two men kissing in a church
3. Twelve Germans are singing American folk songs in Piazza Grande.
4. I am chocked to see a statue of Santa Maria, with seven swords pierced in her chest. No wonder she looks sad.

Swedish/Svenska
Mamma Mia, tomten är död! Den första tanken som slår mig, när jag besöker kyrkan Santa Maria delle Pieve i Arezzo, Toscana. Men nej, det är en man som levde för många år sedan, som har stor betydelse för katolikerna.
Fyra meningar som beskriver några av mina intryck på upptäcksfärd i Arezzo:

1. Lika rik på kultur som Florence
2. Jag ser två män kyssas i en kyrka
3. Tolv tyskar sjunger amerikanska folksånger på Piazza Grande
4. Jag blir chockad av en staty av Heliga Maria. Hon har sju svärd inkörda i bröstet. Inte konstigt hon ser ledsen ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!