Napoleone Was Born on Corsica/Napoleon föddes på Korsika

Might as well put out one more picture from Corsica. This is another picture from Bonifaccio. As you know the island belongs to France. Both Sardinia and Corsica are influensed by one another. Their flags are similar and the languages becomes a mix of French/Italian. Corsica is more expensive regarding accomodation, clothes and food. Both islands have amazing landscape and an interesting history.

Nothing else? Napoleone was born in Corsica. In Ajaccio, the “capital” of Corsica.

In my book “It Happened in Tuscany” I include what happened when I was there. I clearly remember when I was chased by men on the beach in Valedoria, Sardinia.

Swedish/Svenska
Jag känner för att lägga ut en bild till från Korsika. Bilden är tagen på Bonifaccio. Ön tillhör förstås Frankrike. Både Sardinien och Korsika är påverkade av den andra ön. Deras flaggor liknar den andres och deras språk blir en blandning av franska/italienska. Korsika är helt klart dyrast när det gäller till exempel hotell och mat. Båda öarna har fantastisk natur och en intressant historia. Jag reser tillbaka dit i höst.

Inget annat? Napoleon föddes på Korsika. Närmare bestämt i Ajaccio, “huvudstaden”.

I min bok “Det hände i Toscana” berättar jag vad som hände när jag var där. En bestämd minnesbild är när jag blev nästan jagad av män på stranden i Valedoria på Sardinien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!