Heck No! I am not That Old /Så tusan heller. Så gammal är jag inte

Yesterday I sent my book script to book publishers. You know, The Blog book, with working title: ”It Happened in the Blog: You, Me, Spaghetti?” I have choosen the best and most popular blog posts in three years of blogging. Languages: Swedish/English. I am happy. Other things to report:

1. How are you? I just talk about myself all the time.

2. Pictures taken my by dear, wise friend Mona. She is soo good with hair. She taught me (among other things) ”Humans need to feel needed”.

3. Something must be done about my fear of updating the blog resaborthittahem.weebly.com and the webpage. Theraphy, maybe..? Psychoanalysis..? Sex..? Chocolate?

4. I asked my Mum; ”Do you need told hold my arm to go up the stairs”? She replied; ”Heck no, I am not that old”. She is 88, what was I thinking about?

Next week I will write about my Top 5 Worst Hotel Nights Experiences. Don´t miss that.

Swedish/Svenska

Igår skickade jag ett bokmanuset ”Det hände i bloggen: Du, jag, spagetti?” till bokförlag. En underbar känsla. De bästa och populäraste posterna finns med. Tre år har jag bloggat. Mamma Mia. Övrigt att rapportera:

1. Hur mår du? Jag undrar verkligen. Jag skriver ju bara om mig själv hela tiden.

2. Bilderna ovan togs av min kära, kloka vän Mona. Hon lärde mig, bland mycket annat, att ”människor behöver känna sig behövda”.

3. Det är dags att ta göra något dramatiskt åt uppdateringsskräcken av bloggen resaborthittahem.weebly.com och här. Terapi kanske? Psykoanalys..? Sex? Choklad?

4. Jag frågade mamma: ”Vill du hålla i min arm när du går uppför trappan? Hon svarade; ”nej så tusan heller. Så gammal är jag inte”. Hon är ju faktiskt bara 88 år. Hur tänkte jag?

Nästa vecka blir det en post om Mina topp 5 värsta hotellnätter. Missa inte den.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!