Report no 9 – And an Answer from God

(Church Chiesa di Santa Margherita, Vernazza, Cinque Terre, Italy. Note the sun on the piazza) 

Hi everybody. How are you?

1. I have two blogs, as you know. This one and the other on: resaborthittahem.weebly.com  The last one behaves strange. Like crashing. The screen suddenly gets black & white and in stripes, while writing. And once it was a big zip all over the screen. Scary. The cover picture of me disappeared. I have reported it. I want to change the picture on that blog so I might as well do that now..

2. My goal is to send my second book (blogbook) to 4 publishers next week. It is better to send before summer than after, because book publishers get tons of scripts after summer. I am so excited to write a book in English/Swedish, as the whole English spoken/understanding world will be able to buy it.

3. My webpage (this one) is making progress, although slowly. Please tell me if you have any questionmarks. Welcome here often to see changes.

4. In order to fix the last pages of the book I am going to work the whole day tomorrow. I will travel to the west coast of Sweden. It is lovely there. I will make a post about it.

This report is nothing to laugh about. Therefore I will end with a story from dear Facebook friend Steve to cheer you up:

A Jewish lawyer was troubled by the way his son turned out, and went to see his Rabbi about it. “I brought him up in the faith, gave him an expensive bar mitzvah, cost me a fortune to educate him. Then he tells me last week he has decided to be a Christian. Rabbi… where did I go wrong?” “Funny you should come to me,” says the Rabbi. “Like you, I, too, brought my boy up in the faith, put him through University, cost me a fortune, then one day he comes and tells me he has decided to become a Christian. “What did you do?” asks the lawyer. “I turned to God for the answer,” replies the rabbi. “And what did he say?” He said, “Funny you should come to me…”

Ha ha ha.

Swedish/Svenska

1. Jag har två bloggar, som ni vet. Denna och: resaborthittahem.weebly.com. Den sista har upprätt som den är på väg att krascha. Skärmen blir svar/tvit och får ränder. En annan gång dök det upp en stor dragkedja över hela bilden. Skrämmande. Omslagsbilden på mig försvann. Jag har rapporterat problemen. Eftersom jag ändå vill byta bilden på den bloggen så kan jag göra det nu.

2. Mitt mål är att skicka min andra bok (blogbooken) till fyra förlag nästa vecka. Det är bättre före än efter sommaren, eftersom bokförlag får massor av manus efter sommaren.

3. Min webbsida (denna) gör framsteg, om än långsamt. Tala om för mig om du hittar något du undrar över.

4. För att åtgärda de sista sidorna i boken kommer jag att arbeta hela dagen i morgon söndag. Åker till västkusten och sätter mig på en klippa. Underbart där.

Denna rapport är inget att skratta åt. Därför får Steve, käre vännen från Facebook, muntra upp dig med en historia:

En judisk advokat var bekymrad över sin sonens religiösa utveckling. Han gick till sin rabbi för tips. “Jag lärde honom min tro, gav honom dyra bar mitzvahs, det kostade mig en förmögenhet att utbilda honom. Och så berättade han förra veckan att han har beslutat att bli kristen. Rabbi … vad gjorde jag för fel?” “Lustigt att du kommer till mig”, säger rabbinen. “Precis som dig har jag också lärt min pojke om tro. Satt honom på universitet som har kostat mig en förmögenhet. En dag kommer han och berättar att han har beslutat att bli kristen.”
“Vad gjorde du?” frågar advokaten. “Jag vände mig till Gud för svaret”, svarar rabbinen. “Och vad sa han?” Han sa, “Lustigt att du kommer till mig …”.

Ha ha.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!