Shut Down. Shut Up.

This morning I listened to TED-talk ”What makes life worth living in the face of death” by and with Lucy Kalanithi. She had some fantastic things to say. Like: ”Living is more than just staying alive” and ”Living fully means accepting suffering”. She tells us to talk about everything. Even when you are in your most dark mood. When you are on the bottom of the cold well. Talk talk.

I listen and consider. Think I am in a middle of a crisis. Life is complex, difficult and hard to manage. I talk. But talking can be a strain, too. Tonight I want to reach for a dark cave and go to sleep. Shut down. Shut up. Suffer silent, because I don´t want to hurt anybody by saying the wrong things.

Swedish/Svenska

I morse lyssnade jag på ett TED-föredrag. Det heter ”What makes life worth living” av och med Lucy Kalanithi. Hon sa fantastiska saker. Som: ”Att leva är mer än att bara vara levande” och ”Att leva fullt ut innebär att acceptera lidande”. Hon säger att vi behöver prata om allt. Även i de mörkaste stunderna. När du är i botten av den kalla brunnen. Prata prata.

Jag lyssnar och reflekterar. Tror jag är inne i en kris just nu. Livet är komplext, komplicerat och svårt att hantera. Jag pratar. Men att tala kan innebära en påfrestning också.

I kväll kryper jag in i en mörk grotta och går till sömns. Släcker ner. Tiger. Lider tyst, därför att jag inte vill såra någon med att säga fel saker.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

If you enjoy this website please spread the word!